SSK ve BAĞ-KUR Bağlı Olan Sigortalılar

6.8.2012 tarihinde 4-1(a-SSK) ve 4-1(b-Bağ-Kur ) kapsamında sigortalılığı bulunan, ancak 5510 sayılı Kanunun 53. maddesi uyarınca 4-1(a) bendi kapsamındaki sigortalılığı devam ederken işinden ayrılarak ,aynı ay içinde tahsis talebinde bulunan ve takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanan sigortalının, işten ayrıldığı tarih ile aylık talep tarihi arasında 4-1(b) kapsamında sigortalılığının başlatılmayarak tahsis talep tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primine tabi tescillerinin yapılacağı belirtilmiştir.

4-1(a) ve 4-1(b) bentleri kapsamında sigortalılığı bulunan, ancak 5510 sayılı Kanunun 53. maddesi uyarınca 4-1(a) bendi kapsamındaki sigortalılığı devam ederken işinden ayrılarak 4/1-(a) kapsamında 6.8.2012 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunanlardan;

Ø  Aynı ay içerisinde tahsis talebinde bulunan sigortalıların, 4-1(a) sigortalılıkları işten ayrıldıkları tarih itibariyle sona erdiğinden, tahsis talebinde bulundukları tarihe kadar geçen sürede 4-1(b) kapsamında sigortalılıkları başlatılmayacaktır.

Ø  Farklı ayda tahsis talebinde bulunması halinde ise 4-1(a) kapsamında işten ayrıldıkları tarihten bir gün sonra 4-1(b) kapsamında zorunlu sigortalılıkların başlatılacaktır.

Söz konusu sigortalılar hakkında tahsis talep tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.

Ancak, tahsis talep tarihi itibariyle 4-1(b) kapsamındaki hizmetlerinden dolayı prim borcu bulunanların aylıkları prim borçlarını ödedikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlatılacak ve prim borçlarını ödedikleri tarihe kadar 4-1(b) kapsamındaki hizmetleri zorunlu hizmet olarak aylıkların hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

ÖRNEĞİN:

Sigortalı Ali  şirket ortağı iken (B) özel şirkette hizmet akdiyle çalışırken 18.8.2012 tarihinde işten ayrılarak 25.8.2012 tarihinde SSK kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur.

Sigortalının işten ayrıldığı tarih ile tahsis talebinde bulunduğu tarih arası olan 19.8.2012-24.8.2012 süresinde BAĞ-KUR sigortalılığı başlatılmayacak ve tahsis talep tarihi olan 25/8/2012 tarihi itibariyle hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.

ÖRNEĞİN:

Sigortalı Ali 18.8.2012 tarihinde işten ayrıldığı ancak 3.9.2012 tarihinde tahsis talebinde bulunması halinde, bu defa işten ayrıldığı tarihten bir gün sonra yani 19.8.2012 tarihi itibariyle BAĞ-KUR kapsamında zorunlu sigortalılığı başlatılacak ve tahsis talep tarihi olan 3.9.2012 tarihine kadar hizmetleri zorunlu hizmet kapsamında değerlendirilecektir.

Sigortalının tahsis talebinde bulunduğu tarihte prim borcunun bulunmaması halinde aylığı tahsis talebini takip eden aybaşından başlatılacak ve aylık başlangıç tarihi itibariyle hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır. Tahsis talep tarihinde prim borcunun bulunması halinde ise, aylıkları prim borcunu ödediği tarihi takip eden aybaşından başlatılacağı gibi, prim borcunu ödediği tarihe kadar ki BAĞ-KUR  kapsamında geçen hizmetleri de aylık bağlama işlemlerinde değerlendirilecektir.

ÖRNEĞİN:

Sigortalı Ahmet şirket ortaklığı devam ederken, ayrıca SSK kapsamında çalıştığı kamu işyerinden 12.9.2012 tarihinde ayrılmış ve 17.9.2012 tarihinde tahsis talebinde bulunmuştur. Bu durumda sigortalının işten ayrıldığı tarih ile tahsis talebinde bulunduğu tarihin farklı aylarda olması nedeniyle, sigortalının BAĞ-KUR zorunlu sigortalılığı 13.9.2012 tarihi itibariyle başlatılacak ve tahsis talep tarihine kadar devam ettirilecektir.

AYLIK BAĞLANDIKTAN SONRA BORÇ TESPİTİNDE

BAĞ-KUR kapsamında hizmetleri bulunup, SSK ve BAĞ-KUR kapsamında aylık bağlanan sigortalılardan, aylık bağlandıktan sonra BAĞ-KUR kapsamındaki hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunduğu tespit edilen sigortalılarla ilgili olarak sigortalılara tespit edilen prim borçlarını ödemeleri için 1 aylık süre verilir, borçların 1 aylık süre içerisinde ödenmemesi durumunda da aylıkların prim borcu ödenene kadar durdurulur.

1 aylık süre içerisinde prim borcunu ödemediği için aylıkları durdurulan sigortalıların, primlerini daha sonra ödemeleri halinde aylıkları, durdurulduğu tarih itibariyle yeniden başlatılacaktır.