SSK ve BAĞ-KUR Bağlı Olan Sigortalılar

6.8.2012 tarihinde 4-1(a-SSK) ve 4-1(b-Bağ-Kur ) kapsamında sigortalılığı bulunan, ancak 5510 sayılı Kanunun 53. maddesi uyarınca 4-1(a) bendi kapsamındaki sigortalılığı devam ederken işinden ayrılarak ,aynı ay içinde tahsis talebinde bulunan ve takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanan sigortalının, işten ayrıldığı tarih ile aylık talep tarihi arasında 4-1(b) kapsamında sigortalılığının başlatılmayarak tahsis talep tarihinden itibaren sosyal […]

Read More »